appels2

Welkom

Op deze internetpagina laat ik zien hoe ik mijn werk als begeleidingskundige vorm geef in mijn onderwijs en in mijn eigen praktijk. Ik geef een indruk van de werkvormen die ik daarvoor ontwikkeld heb en ik laat zien wat ik daarover geschreven heb.

In al mijn activiteiten is ‘speelruimte’ het centrale begrip. In mijn werk met cliënten, met teams en met organisaties als geheel gaat het mij altijd om het scheppen van een creatieve ruimte, waarin de deelnemers (individueel en gezamenlijk)  nieuwe perspectieven ontwikkelen en nieuwe mogelijkheden ontdekken. Het zelfde geldt voor het onderwijs dat ik geef: via de weg van de creativiteit maakt de student zich de kennis en de vaardigheid eigen, zodat het echt iets van hemzelf wordt.

Speelruimte voor ervaring en reflectie