Welkom

In al mijn activiteiten is ‘speelruimte’ het centrale begrip.

Mijn werk met cliënten, met teams en met organisaties is zonder uitzondering gericht op het scheppen van een creatieve ruimte  waarin nieuwe perspectieven kunnen ontstaan bij de betrokkenen.

Ook als docent zoek ik altijd naar speelse verwerking van de onderwijsinhoud, zodat de student zicht de kennis en vaardigheid echt eigen maakt.

Ook in mijn onderzoek en publicaties zijn spel, creatieve ruimte en scheppende werkvormen de centrale thema’s.

Speelruimte voor ervaring en reflectie