Bezielde professionaliteit

Het programma ‘De bezielde professional’  bestaat uit zes colleges over de vraag hoe je je kunt laten raken in je werk in een omgeving die gekenmerkt wordt door techniek, procedures en protocollen.

cirkel van de zingeving

Parallel aan de colleges doorlopen de deelnemers de cirkel van de zingeving aan de hand van zes opdrachten. Theoretisch is het programma gefundeerd op begrippen uit het boek van Harry Kunneman ‘Voorbij het dikke ik’. 

 

Speelruimte voor ervaring en reflectie