Begeleidingskundig handelen

De module begeleidingskundig handelen, die ik verzorg binnen de master Begeleidingskunde in Rotterdam, is gericht op de vraag hoe je in begeleidingstrajecten een creatieve ruimte kan creëren waarbinnen teams nieuwe antwoorden kunnen vinden op oude vragen.

bgk handelen

Naar mijn overtuiging is het begeleidingskundig handelen gericht op het overbruggen van de spanning tussen ‘moeten’ en ‘willen’, tussen de eisen van de systeemwereld en de behoeften vanuit de leefwereld, tussen het beleid op papier en de concrete praktijk van elke dag. Als we ons te veel uitleveren aan het ‘moeten’ vervreemden we ons van onszelf.  Als we ons te veel uitleveren aan het willen, vervreemden we ons van de ander. Het is de kunst om via ons creatief vermogen tot een integratie te komen van beide. De begeleidingskundige is de professional die helpt om dat creatieve antwoord vorm te geven.

Speelruimte voor ervaring en reflectie