Werkvormen

Speelse werkvormen helpen om tot verdieping te komen. In mijn begeleiding, mijn trainingen en ook in mijn colleges zorg ik altijd voor creatieve ruimte, waarin de deelnemers op een andere manier in contact komen met hun vragen.

Een verhaal, een spel, een dramawerkworm, lego, schilderen, wandelen, luisteren naar de stilte: er zijn duizend vormen om te intensiveren en te ontspannen tegelijkertijd.

Speelruimte voor ervaring en reflectie